Preskoči na glavno vsebino
Competition Policy

Kaj je politika konkurence

Zaradi konkurence so podjetja pod stalnim pritiskom, da morajo ponuditi najbogatejšo ponudbo blaga po najboljših cenah, sicer bodo potrošniki kupovali drugje. Na prostem trgu mora biti podjetništvo konkurenčna igra, ki koristi predvsem potrošnikom.

Včasih pa podjetja skušajo ovirati svoje tekmece, zato morajo državni organi ali Evropska komisija preprečiti ali odpraviti protikonkurenčno ravnanje in tako zagotoviti dobro delovanje proizvodnih trgov. Komisije nadzoruje:

  • dogovore med podjetji, ki omejujejo konkurenco: kartele ali druge nezakonite sporazume, s katerimi se podjetja dogovorijo, da med seboj ne bodo tekmovala, in skušajo uvesti svoja pravila;
  • zlorabo prevladujočega položaja na trgu: kadar vodilno podjetje na trgu poskuša tekmece nepošteno izriniti s trga;
  • združitve: in druge uradne dogovore, s katerimi podjetja stalno ali začasno združijo sile. Ti dogovori so v skladu s predpisi, če širijo trg in koristijo potrošnikom;
  • prizadevanja za liberalizacijo trga: odpiranje trga konkurenci, zlasti v prometu, energetiki, poštnih storitvah in telekomunikacijah. Številne naštete sektorje so prej obvladovali državni monopolisti, zato je treba liberalizacijo izvesti tako, da ne daje nepoštene prednosti nekdanjim monopolnim podjetjem;
  • državno pomoč, ki jo države članice EU izplačajo podjetjem: dovoljena je, če ne izkrivlja poštene in učinkovite konkurence med podjetji v Evropski uniji oziroma ne povzroča gospodarske škode;
  • sodelovanje z nacionalnimi organi za konkurenco v državah članicah EU, ki so prav tako pristojni za uveljavljanje nekaterih vidikov zakonodaje EU o konkurenci: tako se predpisi o konkurenci v vseh državah EU uporabljajo enako.