Põhisisu juurde
Competition Policy

Mis on konkurentsipoliitika?

Konkurents sunnib ettevõtjaid pidevalt pakkuma võimalikult parimat tootevalikut võimalikult parimate hindadega, sest kui nad ei teeks seda, kaotaksid nad kliente. Vabal turul peaks äri olema võistlus, millest võidavad tarbijad.

Mõnikord püüavad äriühingud konkurentsi piirata. Hästi toimivate tooteturgude säilitamiseks peavad asutused nagu komisjon konkurentsi eiravat tegevust takistama või seda õigesse suunda juhtima. Komisjon jälgib:

  • konkurentsi piiravaid kokkuleppeid äriühingute vahel – kartelli- vms ebaausad kokkulepped, mille osalised lepivad kokku üksteisega konkureerimise vältimises ja oma mängureeglites
  • turgu valitseva seisundi kuritarvitamist – kui mõni suur turuosaline püüab konkurente turult välja tõrjuda
  • ühinemisi ja teisi ametlikke kokkuleppeid, millega äriühingud ühendavad alaliselt või ajutiselt oma jõude; need on seaduslikud, kui nendega suurenevad turud ja võidavad tarbijad
  • turgude avamist konkurentsile (liberaliseerimine) sellistes valdkondades nagu transport, energia, postiteenused ja telekommunikatsioon. Paljud nendest sektoritest on olnud riiklike monopolide kontrolli all, mistõttu on oluline tagada, et turgude liberaliseerimine ei toimuks nii, et see annaks nendele ebaõiglase eelise
  • ELi liikmesriikide valitsuste poolt äriühingutele antud rahalisi toetusi (riigiabi) – need on lubatud tingimusel, et see ei moonuta ELis ausat ja tõhusat konkurentsi äriühingute vahel ega kahjusta majandust
  • koostööd ELi liikmesriikide konkurentsiasutustega (kelle ülesanne on samuti tagada ELi konkurentsiõiguse aspektide täitmine) – tagamaks et ELi konkurentsiõigust kohaldatakse kogu ELis ühtlaselt