Direct la conținutul principal
Competition Policy

Instituţiile UE şi politica în domeniul concurenţei

Parlamentul European

Parlamentul European este singura instituţie a UE ai cărei membri sunt aleşi direct de cetăţenii europeni. Cei 751 de membri ai Parlamentului European (MPE) sunt aleşi pentru o perioadă de cinci ani. Aceştia îşi desfăşoară activitatea în baza apartenenţei lor politice şi nu în funcţie de statul membru din care provin. În multe domenii de acţiune - aproximativ trei sferturi din politicile UE - Parlamentul şi Consiliul UE adoptă împreună deciziile privind noua legislaţie prin „procedura de codecizie”. Politica în domeniul concurenţei nu face obiectul procedurii de codecizie.

Comisii parlamentare în domeniul concurenţei

Există 2 comisii care se ocupă în mod special de probleme legate de politica în domeniul concurenţei şi privind protecţia consumatorului:

  • ECON (afaceri economice şi monetare)
    - politica economică şi monetară a UE, normele în domeniul concurenţei şi ajutorul de stat acordat întreprinderilor
  • IMCO (piaţa internă şi protecţia consumatorilor)
    - identificare şi eliminarea obstacolelor din calea funcţionării pieţei unice şi promovarea şi protejarea intereselor economice ale consumatorilor

Parlamentul European - detalii

Consiliul European

Consiliul European defineşte orientările şi priorităţile politice generale ale Uniunii Europene şi oferă impulsul necesar dezvoltării acesteia.

Împreună cu Parlamentul European, Consiliul European joacă un rol important în numirea comisarului pentru concurenţă, desemnat de guvernele naţionale şi de preşedintele Comisiei.

Consiliul UE

Împreună cu Parlamentul European, Consiliul UE adoptă normele europene privind concurenţa şi protecţia consumatorului.

Consiliul este alcătuit din miniştrii statelor membre, care se reunesc în formaţiuni diferite, în funcţie de subiectele dezbătute. De exemplu, pentru problemele legate de concurenţă, miniştrii statelor membre se reunesc în cadrul „Consiliului Competitivitate”.

Consiliul UE - detalii

Comisia Europeană

Comisia Europeană asigură buna aplicare a normelor UE în domeniul concurenţei.

Rolul acestei instituţii este, în principal, monitorizarea şi, unde este cazul, blocarea:

  • acordurilor anticoncurenţiale (în special a cartelurilor)
  • abuzurilor de poziţie dominantă
  • fuziunilor şi achiziţiilor
  • ajutoarelor de stat.

 

Pentru a garanta punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul concurenţei, Comisia dispune de o serie de prerogative, cum ar fi dreptul de a iniţia o investigaţie privind un anumit sector al economiei, de a desfăşura audieri şi de a acorda exceptări. De asemenea, guvernele statelor membre au datoria de a informa în prealabil Comisia în legătură cu eventualele măsuri de sprijin pe care intenţionează să le ia în favoarea anumitor întreprinderi (ajutor de stat).

Cu toate acestea, începând din anul 2004, în cadrul procesului de „modernizare” (Regulamentul 1/2003), o parte din aceste prerogative legate de aplicarea legislaţiei în domeniul concurenţei revin în prezent statelor membre. Acest regulament prevede faptul că autorităţilor naţionale şi instanţelor judecătoreşti naţionale pot aplica articolele 101 (fostul articol 81 din Tratatul CE) şi 102 (fostul articol 82 din Tratatul CE) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Pentru punerea în aplicare a tuturor aspectelor politicii din domeniul concurenţei, Comisia ţine cont de interesul consumatorilor.

Pentru mai multe informaţii referitoare la anumite cazuri particulare sau la legislaţia actuală, vă rugăm să consultaţi site-ul dedicat concurenţei.

Comisia Europeană - detalii

Curtea Europeană de Justiţie

Curtea de Justiţie este principalul organ judiciar european şi asigură interpretarea şi aplicare uniformă a legislaţiei în domeniul concurenţei pe tot teritoriul UE.

De-a lungul anilor, Curtea a luat multe hotărâri care au avut efecte semnificative asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor europeni şi care au contribuit la stabilirea unei concurenţe eficiente pe pieţele UE, ceea ce a asigurat o ofertă mai variată şi preţuri mai mici.

În prezent, cauzele în materie de concurenţă sunt instrumentate de Tribunal (anterior „Tribunalul de Primă Instanţă”), iar apelurile sunt introduse la Curtea de Justiţie.

Tribunalele naţionale pot (şi uneori trebuie) să trimită unele dosare la Curtea de Justiţie pentru a stabili modul în care trebuie interpretate normele în materie de concurenţă în anumite cazuri concrete.

Curtea Europeană de Justiţie - detalii

Jurisprudenţa în domeniul concurenţei

Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană este banca centrală pentru monda euro. Principala sa sarcină este de a menţine puterea de cumpărare a monedei euro şi, astfel, de a asigura stabilitatea preţurilor în zona euro ( 16 ţări din UE care au adoptat moneda euro începând din 1999).

Banca Centrală Europeană este consultată periodic cu privire la diverse aspecte legate de concurenţă în sectorul financiar.

Banca Centrală Europeană - detalii

Curtea de Conturi

Misiunea Curţii de Conturi este de a verifica colectarea şi utilizarea fondurilor UE, apărând interesele financiare ale cetăţenilor Uniunii.

Curtea de Conturi poate verifica amenzile impuse companiilor care se fac răspunzătoare de comportamente anticoncurenţiale, în cazuri semnalate de Comisie.

Banii provenind din amenzi se întorc la bugetul UE.

Curtea de Conturi - detalii

Comitetul Economic şi Social European

Este un organ consultativ al UE, în cadrul căruia sunt reprezentate sindicatele, asociaţiile patronale şi alte grupări ale societăţii civile.

În cadrul Comitetului, secţiunea „Piaţă unică, producţie şi consum” se ocup în mod special de politica în domeniul concurenţei şi de protecţia consumatorilor.

CESE - detalii

Legislaţia actuală în domeniul concurenţei

Unde puteţi găsi legislaţia în vigoare?

Mai multe detalii despre politica în domeniul concurenţei

Consultări publice

Pentru a evalua mai bine potenţialele efecte negative ale unor comportamente anticoncurenţiale, Comisia Europeană invită părţile interesate să îi transmită informaţii şi comentarii în cazuri specifice. Pentru fiecare caz în parte, sunt precizate părţile care îşi pot trimite comentariile.

De asemenea, Comisia lansează consultări publice referitoare la iniţiativele sale în domeniul concurenţei.

Consultări în curs