Ugrás a fő tartalomra
Competition Policy

Az európai uniós intézmények és a versenypolitika

Európai Parlament

Az Európai Parlament az egyetlen olyan intézmény, amelyet közvetlenül az európai polgárok választanak. A Parlament 751 tagját (a képviselőket) ötévenként választják, és a képviselők politikai hovatartozásuk, nem pedig származási országuk szerint alkotnak csoportokat. A Parlament az Európai Unió Tanácsával közös jogalkotási eljárást folytat az uniós szakpolitikák mintegy háromnegyede esetében, az úgynevezett együttdöntési eljárás keretében. A versenypolitika nem tartozik az együttdöntési eljárás hatálya alá.

A versenyjog terén illetékes parlamenti bizottságok

Konkrét versenypolitikai és fogyasztóvédelmi kérdésekkel két bizottság foglalkozik:

  • Az Európai Parlament ECON bizottsága (gazdasági és monetáris ügyek) (gazdasági és monetáris ügyek)
    Az Unió gazdasági és monetáris politikája, többek között pedig a versenyjogi szabályok és a vállalkozások kormányzati támogatása (állami támogatás) tartozik a hatáskörébe.
  • Az Európai Parlament IMCO bizottsága (belső piac és fogyasztóvédelem)
    Hatáskörébe tartozik az EU belső piacának működését gátló esetleges akadályok azonosítása és felszámolása, emellett pedig a fogyasztók gazdasági érdekeinek előmozdítása és védelme.

További információk az Európai Parlamentről

Európai Tanács

Az Európai Tanács, vagyis az uniós vezetők évente négy alkalommal megrendezett csúcstalálkozója határozza meg az Európai Unió által követendő általános politikai irányt és prioritásokat, megadva az Unió fejlődéséhez szükséges ösztönzést.

Az Európai Tanács az Európai Parlamenttel együtt fontos szerepet tölt be a tagállami kormányok és a Bizottság elnöke által jelölt versenyjogi biztos személyének a jóváhagyásában.

Az Európai Unió Tanácsa

A fogyasztóvédelemmel és a versenyjoggal kapcsolatos uniós jogszabályokat a Tanács hagyja jóvá, az Európai Parlamenttel együtt.

Versenyjogi kérdésekben az egyes uniós országok érintett miniszterei üléseznek az úgynevezett "Versenyjogi Tanács" keretében.

További információk az Európai Unió Tanácsáról

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság hivatott biztosítani az EU versenyjogi szabályainak a megfelelő alkalmazását.

Ez elsősorban az alábbiak figyelemmel kíséréséből és adott esetben megakadályozásából áll:

  • versenykorlátozó megállapodások (különösen a „kőkemény” kartellek);
  • vállalatok piaci erőfölénnyel való visszaélése;
  • egyesülések és felvásárlások;
  • kormányzati támogatás.

 

A Bizottság mindezt különféle felügyeleti és végrehajtási jogköreinek köszönhetően képes megvalósítani. A Bizottság jogosult például vállalkozásoknál vizsgálatot folytatni, meghallgatásokat tartani, mentességeket odaítélni. A kormányok szintén kötelesek előzetesen bejelenteni, ha vállalkozásoknak (állami) támogatást terveznek nyújtani.

2004 óta a Bizottság egyes végrehajtási feladatai a "korszerűsítési" eljárás keretében átkerültek a tagállamokhoz (az 1/2003 rendelet). Ennek értelmében a tagállami versenyjogi hatóságok és a tagállami bíróságok alkalmazhatják és végrehajthatják az EUMSz. 101. és 102. cikkét (korábban az EKSz. 81., illetve 82. cikke).

A Bizottság a versenypolitika valamennyi aspektusának végrehajtása során figyelembe veszi a fogyasztók érdekeit.

Az egyes esetekkel, a hatályos jogszabályokkal és egyebekkel kapcsolatos további információk a Bizottság versenyjogi honlapján érhetők el.

További információk az Európai Bizottságról

Európai Bíróság

A Bíróság a legfontosabb európai igazságszolgáltatási szerv, amely a versenyjog egységes értelmezését és alkalmazását biztosítja az egész Unióban.

Az évek során a Bíróság számos, a nyilvánosság által nem ismert, mégis kulcsfontosságú döntése gyakorolt jelentős hatást az európaiak mindennapjaira, és járult hozzá az uniós piacokon a verseny működésének a helyreállításához, ami végső soron jobb minőségű áruk/szolgáltatások nagyobb választékát eredményezte alacsonyabb áron.

Versenyjogi ügyekkel most az EU Törvényszéke (a korábbi Elsőfokú Bíróság) foglalkozik, a fellebbezésekkel pedig a Bírósághoz lehet fordulni.

A tagállami bíróságok a Bírósághoz fordulhatnak (és bizonyos esetekben ezt kifejezetten kötelesek megtenni), és kérhetik adott ügyhöz kapcsolódóan az uniós versenyjog értelmezését.

További információk az Európai Bíróságról

A versenyjoggal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat

Európai Központi Bank

Az Európai Központi Bank az egységes európai fizetőeszköz, az euró központi bankja. A bank fő feladata az, hogy megőrizze az euróövezeten belül az euró vásárlóerejét, ilyen módon pedig az árstabilitást. Az euróövezet abból a tizenhat uniós országból áll, amelyek 1999 óta bevezették az eurót.

Az EU intézményei rendszeresen konzultálnak az Európai Központi Bankkal a pénzügyi szektort érintő versenyjogi kérdésekben.

További információk az Európai Központi Bankról

Számvevőszék

A Számvevőszék felügyeli, hogy megfelelően szedik-e be és jogszerűen fordítják-e uniós politikákra az uniós költségvetést (vagyis az európai adófizetők pénzét).

A Számvevőszék ellenőrizheti az olyan vállalkozásokra kiszabott bírságokat, amelyeket a Bizottság által indított eljárásokban versenyellenes magatartás miatt elmarasztaltak.

A bírságok összege visszakerül az uniós költségvetésbe.

További információk a Számvevőszékről

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

A bizottságon keresztül a szakszervezetek, a munkaadói szövetségek és más civil társadalmi szerveződések adhatnak hangot az uniós ügyekkel kapcsolatos véleményüknek, és ezáltal részt vehetnek a döntéshozatali eljárásban.

A bizottság egyik szekciója (Egységes piac, termelés és fogyasztás, INT) kifejezetten versenypolitikai és fogyasztóvédelmi kérdésekkel foglalkozik.

További információk az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságról

A hatályos versenyjogi szabályozás

A hatályos jogszabályok elérhetősége

További információk a versenypolitikáról

Nyilvános konzultáció

A versenykorlátozó magatartás jelentette lehetséges károk felbecsülésében az Európai Bizottság szívesen fogadja adott esetben az érdekelt felek véleményét és észrevételeit. Minden esetben meghatározzák az észrevétel benyújtására jogosult érdekelt felek körét.

A Bizottság emellett valamennyi szakpolitikai kezdeményezésről is folytat konzultációt.

Lásd a folyamatban lévő konzultációkat