Preskoči na glavno vsebino
Competition Policy

Institucije EU in politika konkurence

Evropski parlament

Evropski parlament je edina institucija EU, ki jo neposredno izvolijo evropski državljani. V njem je 751 evropskih poslancev s petletnim mandatom, ki se povezujejo glede na politično usmeritev in ne glede na državljanstvo. Parlament v t.i. postopku soodločanja skupaj s Svetom EU odloča o sprejemu zakonodaje na skoraj 75 % področij, ki so v pristojnosti EU. Politika konkurence ne spada v postopek soodločanja.

Parlamentarni odbori v zvezi s konkurenco

Z varstvom konkurence in potrošnikov se neposredno ukvarjata dva odbora:

Več o Evropskem parlamentu

Evropski svet

Evropski svet, v katerem se vsako četrtletje zberejo vsi voditelji držav EU, določi splošne politične smernice in prednostne naloge Evropske unije, ki so podlaga za razvoj in pripravo politik.

Evropski svet skupaj z Evropskim parlamentom odloča o imenovanju evropskega komisarja za konkurenco, ki ga predlagajo države članice in predsednik Evropske komisije.

Svet Evropske unije

Svet EU skupaj z Evropskim parlamentom potrjuje zakone EU o varstvu potrošnikov in konkurenci.

O politiki konkurence odločajo pristojni ministri iz vseh držav članic EU, ki se zberejo v t.i. Svetu za konkurenco.

Več o Svetu EU

Evropska komisija

Evropska komisija skrbi za pravilno uporabo predpisov EU o konkurenci.

To pomeni predvsem spremljanje in po potrebi preprečevanje:

  • protikonkurenčnih sporazumov (in zlasti kartelov),
  • zlorabe prevladujočega položaja na trgu,
  • združitev in prevzemov,
  • državne pomoči.

 

Komisija ima zato široka pooblastila za preiskave in uveljavljanje pravil, npr. za preiskave podjetij, zaslišanja in odobritev izjem. Poleg tega morajo države članice Komisijo vnaprej obvestiti, če nameravajo podjetjem izplačati državno pomoč.

Nekatere od nalog uveljavljanja zakonodaje so z letom 2004 prevzele države članice (Uredba 1/2003). Tako lahko nacionalni organi, pristojni za konkurenco, in nacionalna sodišča uveljavljajo in izvršujejo člena 101 (nekdanji člen 81 Pogodbe EU) in 102 (nekdanji člen 82 Pogodbe EU) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Pri izvajanju vseh vidikov politike konkurence Komisija upošteva tudi interese potrošnikov.

Več informacij o posameznih primerih, veljavni zakonodaji in drugih zadevah boste našli na spletišču Evropske komisije o konkurenci.

Več o Evropski komisiji

Sodišče Evropske unije

Sodišče Evropske unije je glavno pravosodno telo, ki zagotavlja enotno razlago in uporabo prava konkurence v vseh državah EU.

Čeprav razsodbe Sodišča EU niso medijsko izpostavljene, imajo močan vpliv na vsakdanje življenje evropskih prebivalcev. Pomagajo vzpostavljati konkurenco na trgu EU, kar potrošnikom zagotavlja bogatejšo ponudbo ter kakovostnejše izdelke in storitve po nižjih cenah.

O zadevah v zvezi s konkurenco zdaj razsoja Splošno sodišče (nekdanje Sodišče prve stopnje), pritožbe pa obravnava Sodišče EU.

Sodišča držav članic lahko predložijo (oziroma včasih celo morajo predložiti) zadeve Sodišču EU, če želijo pojasnilo o razlagi konkurenčnega prava EU v posameznem primeru.

Več o Sodišču EU

Sodna praksa o zadevah konkurence

Evropska centralna banka

Evropska centralna banka je osrednja banka enotne evropske valute, evra. Njena glavna naloga je ohranjanje kupne moči evra in s tem povezane stabilnosti cen v območju evra. V območju evra je 16 držav članic EU, ki so skupno valuto uvedle leta 1999 oziroma pozneje.

Institucije EU se z Evropsko centralno banko redno posvetujejo o vseh vprašanjih konkurence, ki zadevajo finančni sektor.

Več o Evropski centralni banki

Računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče nadzoruje upravljanje proračunskih sredstev EU, ki jih zagotavljajo evropski davkoplačevalci, za politike EU.

Računsko sodišče lahko revidira plačilo glob, ki jih zaradi protikonkurenčnega ravnanja Komisija naloži podjetjem.

Zneski glob, ki jih plačajo podjetja, gredo v proračun EU.

Več o Računskem sodišču

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Ekonomsko-socialni odbor je glas sindikatov, združenj delodajalcev in civilne družbe pri odločanju o politikah EU, saj sodeluje v postopku odločanja.

Ima poseben oddelek, ki se ukvarja samo s politiko konkurence in vprašanji varstva potrošnikov (Strokovna skupina za enotni trg, proizvodnjo in potrošnjo).

Več o Evropskem ekonomsko-socialnem odboru

Veljavna zakonodaja o konkurenci

Kje poiskati veljavno zakonodajo

Več o politiki konkurence

Javna posvetovanja

Evropska komisija je vesela prispevkov in pripomb vseh zainteresiranih strani, saj ji pomagajo oceniti morebitne škodljive posledice protikonkurenčnega ravnanja. Za vsak posamezen primer najprej opredeli deležnike, ki so upravičeni do sodelovanja v posvetovanju.

Komisija se z javnostjo posvetuje tudi o vseh novih pobudah.

Odprta posvetovanja