Prejsť na hlavný obsah
Competition Policy

Štátna pomoc v čase pandémie

Príbehy Európanov, ktorí získali štátnu pomoc v čase pandémie ochorenia COVID-19

Úvod

Európska komisia presadzuje pravidlá štátnej pomoci, aby sa uistila, že podpora, ktorú vlády EÚ poskytujú veľkým aj malým spoločnostiam, nedá týmto spoločnostiam neoprávnenú výhodu alebo nenaruší hospodársku súťaž v rámci vnútorného trhu EÚ. Dňa 19. marca 2020 – menej ako týždeň po tom, čo WHO vyhlásila Európu za epicentrum pandémie COVID-19 – Komisia schválila dočasný rámec štátnej pomoci, ktorým sa spružnili pravidlá pre spoločnosti, ktoré potrebovali podporu v dôsledku krízy spôsobenej vypuknutím nákazy. V polovici marca 2020 boli vyhliadky neisté, preto bol dočasný rámec navrhnutý ako flexibilný nástroj, ktorý by sa prispôsobil vývoju situácie. Kliknite sem, ak sa chcete dozvedieť viac o dočasnom rámci a jeho zmenách.

Isa

Isabela La Guardiaová a Raul Ibañez prevádzkujú od roku 2016 potápačské centrum Divers Cabo de Palos neďaleko Murcie v Španielsku. Pripravovali sa na nadchádzajúcu sezónu, ktorá sa mala začať cez Veľkú noc, ale 14. marca 2020 – keď Španielsko vyhlásilo zákaz vychádzania – museli pozastaviť všetky činnosti a zavrieť svoju prevádzku.

Potápačské centrum Divers Cabo de Palos bolo zdravým podnikom. Potrebovalo len finančnú podporu, aby sa – takpovediac – udržalo nad vodou počas zákazu vychádzania. Podpora prišla vo forme úveru s mimoriadne dobrými podmienkami v rámci prvej španielskej zastrešujúcej schémy schválenej Európskou komisiou 2. apríla 2020. Spýtali sme sa Isabel, čo sa dialo potom.

divers.jpg
Isabel La Guardia and Raul Ibañez

Isabela La Guardiaová a Raul Ibañez sa potápajú pri Cabo de Palos v Španielsku. 

Ako vám poskytnutá podpora pomohla počas krízy?

V polovici marca sa náhle zastavil prílev našich príjmov. Nevedeli sme ani len predpovedať, kedy znova otvoríme. Preto sme si zobrali úver, ktorý by nám pomohol udržať naše potápačské centrum v prevádzke. Tento úver nepokryl všetky náklady, ktoré nám nabiehali, hoci sme nemali žiadnych zákazníkov, ale podarilo sa nám prežiť až do 13. júna, keď sme mohli opäť obnoviť potápačské expedície.

Ako ste sa prispôsobili novej situácii po tom, ako región Murcia začal postupne uvoľňovať obmedzenia prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19?

Mohli sme opäť otvoriť, ale museli sme prijať preventívne opatrenia. Značenie v našom potápačskom centre pomáha personálu a zákazníkom dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Na lodi meníme ochranné rúška za potápačské masky. Všetky činnosti, ktoré musíme uskutočniť na súši po ponore, trvajú oveľa dlhšie. V praxi náš podnik v rámci novej situácie funguje na dve tretiny svojej kapacity. Máme problémy, ale nevzdáme sa. Hovoríme si, že nie je nič bezpečnejšie ako potápanie. Na súši sa nemôžeme objímať, ale môžeme sa objímať – a aj to robíme – pri potápaní, pretože tam je to bezpečné.

 

Jan

Dňa 3. apríla 2020 schválila Európska komisia holandskú schému vo výške 23 miliónov EUR na základe dočasného rámca; bolo to prvé rozhodnutie o štátnej pomoci v súvislosti s ochorením COVID-19 týkajúce sa Holandska. Keďže mnohí starší ľudia a ľudia, ktorí potrebovali zdravotnú starostlivosť, museli v dôsledku pandémie ostať doma, holandská vláda rozhodla, že ponúkne granty poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa im pomohlo starať sa o pacientov doma aj na diaľku, najmä prostredníctvom aplikácií elektronického zdravotníctva. Požiadali sme Jana Leunisa de Beija, riaditeľa spoločnosti Omring, aby nám pomohol odhadnúť vplyv kontroly štátnej pomoci zo strany Komisie a subvencií, ktoré poskytla holandská vláda. Spoločnosť Omring poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, podporu a špecializované ošetrovateľské služby pacientom doma aj v zariadeniach rezidenčnej starostlivosti v západnom Frízsku, na severe Holandska a na ostrove Texel.

jan_leunis_de_beij.jpg
Jan Leunis de Beij

Jan Leunis de Beij vo svojej kancelárii v holandskom Hoorne.

Aký význam mala subvencia vlády?

Museli sme rýchlo reagovať na krízu a bolo nevyhnutné, aby sme mali finančné prostriedky k dispozícii vo veľmi krátkom čase. Vďaka subvencii sme mohli okamžite poskytnúť našim pacientom v domácej starostlivosti 80 až 100 tabletov, ktoré nám umožnili vytvoriť systém video starostlivosti a digitálnej podpory. Vďaka tomuto vybaveniu sme mohli uskutočňovať dokonca aj merania na diaľku. Takisto sme si všimli, že mnohí pacienti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pociťujú únavu dlho po opustení nemocnice, preto sme časť finančných prostriedkov použili na zorganizovanie rehabilitácie pre týchto pacientov po prekonaní koranavírusu. A napokon nám táto subvencia umožnila najať dodatočných projektových zamestnancov a zamestnancov v oblasti starostlivosti.

Ako pandémia COVID-19 zmenila vaše postupy domácej starostlivosti? Ako by ste opísali budúcnosť domácej zdravotnej starostlivosti po skončení pandémie?

Kontakt s našimi pacientmi sme znížili o 20 % a zároveň sme zaistili, aby dostávali potrebnú starostlivosť. Vytvorili sme dve trasy pre tímy domácej starostlivosti, čím sme od ostatných zamestnancov oddelili tých, ktorí sa starajú o pacientov infikovaných vírusom. Z dlhodobejšieho hľadiska – a nezávisle od ochorenia COVID-19 – sa domnievame, že zdravotná starostlivosť bude vo väčšej miere podporovaná informačnými a komunikačnými technológiami. Tieto technológie nám umožnia presunúť viac pacientov z nemocníc do ich domáceho prostredia a monitorovať ich zdravie na diaľku. Domáca starostlivosť bude čoraz viac dopĺňať starostlivosť, ktorú v prvej línii poskytujú všeobecní lekári. Tento vývoj zaistí rýchlejšiu a lepšiu zdravotnú starostlivosť a pomôže nám naplniť potreby starnúceho obyvateľstva Európy.