Gå direkt till innehållet
Competition Policy

Statligt stöd i pandemins tidevarv

Berättelser om personer i EU som fått statligt stöd under coronapandemin

Inledning

EU-kommissionen kontrollerar att reglerna om statligt stöd följs, så att de statliga stöd som ges till stora och små företag inte ger dem en orättvis fördel eller snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Den 19 mars 2020 – mindre än en vecka efter det att Världshälsoorganisationen förklarat Europa till ett centrum för covid-19-pandemin – godkände kommissionen tillfälliga statsstödsregler som gjorde reglerna mer flexibla för de företag som behövde stöd på grund av den kris som orsakats av utbrottet. I mitten av mars 2020 var prognoserna osäkra, så de tillfälliga statsstödsreglerna var ett flexibelt instrument som kunde anpassas till en föränderlig situation. Läs mer om de tillfälliga reglerna och dess ändringar.

Isa

Sedan 2016 har Isabel La Guardia och Raul Ibañez drivit dykcentret Divers Cabo de Palos, inte långt från Murcia i Spanien. De höll på att förbereda inför den nya säsongen, som skulle starta runt påsk, men den 14 mars 2020, när Spanien stängde ned, fick de lägga ned all verksamhet och stänga.

Divers Cabo de Palos var ett livskraftigt företag. Ägarna behövde bara ekonomiskt stöd för att hålla sig flytande under nedstängningen. Stödet gavs i form av mycket fördelaktiga lån som del av den första spanska övergripande stödordningen, som godkändes av EU-kommissionen den 2 april 2020. Vi frågade Isabel vad som hände sedan.

divers.jpg
Isabel La Guardia and Raul Ibañez

Isabel La Guardia och Raul Ibañez dyker utanför Cabo de Palos, Spanien 

Hur har det stöd du har fått hjälpt dig under krisen?

I mitten av mars stod vi plötsligt utan inkomster. Vi hade ingen aning om när vi skulle kunna öppna på nytt. Därför tog vi ett lån som skulle hjälpa oss att hålla dykcentrumet på benen. Lånet täckte inte alla löpande kostnader som vi hade även utan kunder, men vi lyckades överleva fram till den 13 juni, då vi kunde återuppta våra dykningar.

Hur har ni anpassat er till den nya vardagen när regionen Murcia stegvis släppte på corona-restriktionerna?

Vi fick öppna igen, men var tvungna att följa försiktighetsregler. Skyltar på vårt dykcentrum hjälper våra anställda och kunder att hålla ett säkert avstånd. På båten byter vi mellan munskydd och dykmask. Allt vi måste göra på land efter en dykning tar nu mycket längre tid. I praktiken kör vi vår verksamhet på två tredjedels fart i den nya vardagen. Vi får kämpa, men vi kommer inte att ge upp. Vi säger att det inte finns något säkrare än dykning. På land får vi inte kramas, men under vattnet kan vi det, och det gör vi, för det är säkert.

 

Jan

Den 3 april 2020 godkände EU-kommissionen en nederländsk stödordning på 23 miljoner euro, enligt de tillfälliga statsstödsreglerna; det var det första beslutet om corona-relaterat statligt stöd för Nederländerna. Eftersom många äldre och personer i behov av sjukvård måste hålla sig hemma på grund av pandemin, beslutade den nederländska regeringen att erbjuda bidrag till vårdgivarna för att hjälpa dem att ta hand om patienterna i hemmet och på distans, till exempel genom e-hälsotillämpningar. Vi bad Jan Leunis de Beij, direktör för Omring, att hjälpa oss att bedöma effekterna av kommissionens kontroll av statligt stöd och de subventioner som den nederländska regeringen beviljat. Omring tillhandahåller allmän hälso- och sjukvård, stöd och specialistvård både hemma och på vårdinrättningar i västra Friesland, i norra Holland och på ön Texel.

jan_leunis_de_beij.jpg
Jan Leunis de Beij

Jan Leunis de Beij på sitt kontor i Hoorn, Nederländerna

Hur har det statliga stödet varit till hjälp?

Vi var tvungna att reagera snabbt på krisen, och det var mycket viktigt att vi fick finansieringen snabbt. Tack vare stödet kunde vi omedelbart ge nästan 100 surfplattor till våra patienter i hemsjukvård, vilket gjorde det möjligt för oss att inrätta ett videovårdsystem och ett digitalt stödsystem. Tack vare utrustningen kan vi till och med göra fjärrmätningar. Vi märkte också att många covidpatienter är mycket trötta länge efter det att de lämnat sjukhuset, så vi använde en del av finansieringen till deras rehabilitering. Slutligen gav stödet oss möjlighet att anställa den extra projekt- och vårdpersonal som vi behövde.

Hur har covid-19-utbrottet förändrat era hemvårdsrutiner? Hur skulle du beskriva hemvårdens framtid efter pandemin?

Vi har minskat kontakterna med våra patienter med 20 %, samtidigt som vi ser till att de får den vård de behöver. Vi har skapat två skilda system för våra hemvårdsteam, och skiljer dem som tar hand om covid-patienter från alla andra. Om vi blickar framåt, oberoende av covid-19, tror vi att hälso- och sjukvård i allt högre grad kommer att stödjas av it. Tekniken kommer att göra det möjligt för oss att flytta fler patienter från sjukhusen till deras hem, och övervaka deras hälsa på distans. Hemsjukvården kommer i allt högre grad att komplettera allmänläkarna. Denna utveckling kommer att leda till snabbare och bättre hälso- och sjukvård och hjälpa oss att tillgodose behoven hos den åldrande befolkningen i EU.