Mur għall-kontenut ewlieni
Competition Policy

Għajnuna mill-Istat fi żmien il-pandemija

Stejjer ta’ Ewropej li rċevew appoġġ mill-gvern fi żmien il-COVID-19

Introduzzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea tinforza r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat biex tiżgura li l-appoġġ li l-gvernijiet tal-UE jagħtu lill-kumpaniji kbar u żgħar ma tagħtihomx vantaġġ inġust jew li jbiddlu l-kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern. Fid-19 ta’ Marzu 2020 – inqas minn ġimgħa wara li d-WHO kienet iddikjarat lill-Ewropa ċentru tal-pandemija COVID-19, il-Kummissjoni approvat il-Qafas Temporanju tal-Għajnuna mill-Istat li għamel ir-regoli aktar flessibbli għall-kumpaniji li kellhom bżonn l-appoġġ minħabba l-kriżi kkawżata mit-tifqigħa. Is-sitwazzjoni kienet inċerta f’nofs Marzu 2020, u għalhekk il-Qafas Temporanju tfassal bħala strument flessibbli li jaġġusta ruħu għal sitwazzjoni li qed tevolvi. Ikklikkja hawnhekk jekk int interessat issir taf aktar dwar il-Qafas Temporanju u l-emendi tiegħu.

Isa

Isabel La Guardia u Raul Ibañez ilhom mill-2016 joperaw Divers Cabo de Palos, ċentru tal-għadis mhux ’il bogħod minn Murcia fi Spanja. Dawn kienu lesti għall-istaġun li jmiss li normalment jibda matul l-Għid, iżda fl-14 ta’ Marzu, 2020 – meta Spanja daħlet f’lockdown – kellhom jabbandunaw l-operazzjonijiet kollha u jagħlqu.

Divers Cabo de Palos kien negozju b’saħħtu. Huma jeħtieġu biss appoġġ finanzjarju biex jibqgħu għaddejjin għat-tul tal-lockdown – kif kien il-każ. L-appoġġ sar fil-forma ta’ self b’kundizzjonijiet estremament tajbin parti mill- ewwel skema umbrella Spanjola approvata mill-Kummissjoni Ewropea fit-2 ta’ April 2, 2020. Staqsejna lil Isabel x’ġara wara.

divers.jpg
Isabel La Guardia and Raul Ibañez

Isabel La Guardia and Raul Ibañez jgħoddsu lil hinn minn Cabo de Palos, Spain 

Kif l-appoġġ li rċevejtu matul il-kriżi għenkom?

F’nofs Marzu d-dħul tagħna waqaf f’salt. Ma stajniex inbassru meta se nerġgħu niftħu. Għalhekk, ħadna self li kien se jgħinna nżommu ċ-ċentru tal-għadis tagħna operazzjonali. Is-self ma kienx ikopri l-ispejjeż kollha li baqgħu għaddejjin anke jekk ma kellna ebda klijent, iżda rnexxielna nkampaw sat-13 ta’ Ġunju, meta stajna nistgħu nkomplu l-ispedizzjonijiet tal-għadis.

Kif irnexxilek tadatta ruħek b’mod normali minn mindu r-reġjun ta’ Murcia taffa gradwalment ir-restrizzjonijiet tal-COVID

Ħallewna niftħu mill-ġdid iżda rridu nieħdu l-prekawzjonijiet. Is-sinjali fiċ-ċentru tal-għadis tagħna jgħinu lill-istaff u lill-klijenti tagħna jżommu distanza sikura. Fuq id-dgħajsa, nibdlu l-maskri protettivi u l-maskri tal-iskuba. L-operazzjonijiet kollha li għandna nwettqu fuq l-art wara li ngħoddsu jieħdu ħafna aktar fit-tul. Fil-prattika, in-negozju tagħna għaddej b’żewġ terzi tal-kapaċità normali. Qegħdin nissieltu, iżda mhux se nċedu. Ngħidu li m’hemm xejn aktar sikur milli wieħed jogħdos. Ma nistgħux nitgħannqu fuq l-art, iżda nistgħu – u hekk nagħmlu – nitgħannqu meta ngħoddsu minħabba li dan hu sikur.

 

Jan

Fit-3 ta’ April, 2020 il-Kummissjoni Ewropea approvat skema Olandiża ta’ €23 miljun taħt il- qafas temporanju; din kienet l-ewwel deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-Istat relatata mal-Covid li kienet tinvolvi lin-Netherlands. Minħabba li ħafna anzjani u persuni fil-bżonn ta’ kura medika kellhom jibqgħu d-dar minħabba l-pandemija, il-gvern Olandiż iddeċieda li joffri għotjiet lill-fornituri tal-kura tas-saħħa biex jgħinhom jieħdu ħsieb il-pazjenti fid-dar u mill-bogħod, speċjalment permezz ta’ applikazzjonijiet tas-saħħa elettronika. Tlabna lil Jan Leunis de Beij, id-Direttur ta’ Omring, biex jgħinna nkejlu l-impatt abbażi tal-kontroll tal-għajnuna mill-Istat tal-Kummissjoni u tas-sussidji mogħtija mill-gvern Olandiż. Omring tipprovdi kura tas-saħħa, appoġġ u infermiera speċjalizzati kemm fid-dar kif ukoll f’postijiet ta’ kura residenzjali fil-Punent tal-Friesland, fit-Tramuntana tal-Olanda u fil-gżira ta’ Texel.

jan_leunis_de_beij.jpg
Jan Leunis de Beij

Jan Leunis de Beij fl-uffiċċju tiegħu f’Hoorn, In-Netherlands

X’differenza għamel is-sussidju tal-Gvern?

kellna nirrispondu malajr għall-kriżi u kien vitali li l-finanzjament kien disponibbli għalina fi żmien qasir ħafna. Bis-saħħa tas-sussidju, stajna nagħtu minn 80 sa 100 tablet lill-pazjenti fid-dar ta’ kura tagħna, dan ħalliena nistabbilixxu sistema ta’ kura bil-video u ta’ appoġġ diġitali. Bis-saħħa tat-tagħmir, stajna saħansitra nagħmlu kejl mill-bogħod. Barra minn hekk, innutajna li ħafna pazjenti tal-COVID-19 jibqgħu għajjenin għal żmien twil wara li jitilqu mill-isptar, għalhekk użajna parti mill-finanzjament biex norganizzaw ir-riabilitazzjoni ta’ wara l-coronavirus għalihom. Fl-aħħar nett, is-sussidju ppermettielna nħaddmu staff extra għall-proġett u l-kura li kellna bżonn.

Kif it-tifqigħa tal-Covid-19 bidlet il-prattika tagħkom ta’ kura fid-dar? Kif tiddeskrivi l-futur tal-kura tas-saħħa fid-dar wara l-pandemija?

Naqqasna l-kuntatti mal-pazjenti tagħna b’20%, u fl-istess ħin niżguraw li jirċievu l-kura li jeħtieġu. Ħloqna żewġ mogħdijiet għal timijiet ta’ kura fid-dar, li jisseparaw lil dawk li jieħdu ħsieb lill-pazjenti infettati bil-virus minn l-oħrajn. Barra minn hekk, u indipendentement mill-COVID-19 – nemmnu li l-kura tas-saħħa se tkun dejjem aktar appoġġjata mill-ICT. It-teknoloġija se tippermettilna nċaqalqu aktar pazjenti mill-isptarijiet lejn djarhom u nimmonitorjaw is-saħħa tagħhom mill-bogħod. Il-kura fid-dar se żżid dejjem aktar il-kura primarja mit-tobba tal-familja. Dawn l-iżviluppi se jiżguraw kura tas-saħħa aktar rapida u aħjar u se jgħinuna nilħqu l-ħtiġijiet tal-popolazzjoni li qed tixjieħ tal-Ewropa.