Prejsť na hlavný obsah
Competition Policy

Prečo je politika hospodárskej súťaže dôležitá pre spotrebiteľov?

Podstatou politiky hospodárskej súťaže je uplatňovanie pravidiel, ktoré zabezpečujú, že podniky a spoločnosti navzájom poctivo súťažia Politika má veľa prínosov – podporuje podnikateľstvo a efektivitu, rozširuje možnosti výberu pre spotrebiteľov a pomáha znižovať ceny a zvyšovať kvalitu.

Nízke ceny pre všetkých: Najjednoduchší spôsob ako získať výrazný podiel na trhu, je ponúknuť lepšie ceny. Na trhu, ktorý je vystavený konkurenčnému boju ceny klesajú. Z poklesu cien nemajú prospech len spotrebitelia. Keď si výrobky môže dovoliť viac ľudí, povzbudzuje to podnikateľov, aby vyrábali, čo prispieva k rastu celého hospodárstva.

Lepšia kvalita: Hospodárska súťaž takisto núti podnikateľov zlepšovať kvalitu ich výrobkov a služieb. Takto môžu osloviť viac zákazníkov a rozšíriť svoj trhový podiel. Kvalita sa môže prejavovať rôzne: výrobky dlhšie vydržia alebo lepšie fungujú; poskytované služby alebo technická podpora po predaji sú lepšie; zákaznícky servis je ústretový a kvalitný.

Väčší výber: Na konkurenčnom trhu sa podnikatelia snažia, aby sa ich výrobky líšili od ostatných. Vedie to k väčšiemu výberu, takže zákazníci si môžu vybrať výrobok, ktorý im ponúka správny pomer medzi cenou a kvalitou.

Inovácie: Aby mohli podnikatelia ponúknuť možnosť širšieho výberu a lepšie výrobky, musia zavádzať inovácie koncepcií výrobkov, ich dizajnu, výrobných postupov, služieb atď.

Lepšie uplatnenie na globálnych trhoch: Hospodárska súťaž v EÚ zlepšuje schopnosť európskych spoločností presadiť sa aj mimo EÚ a obstáť v súťaži s globálnymi konkurentmi.

Pozrite si video o tom, ako to funguje v praxi
 
Pozrite si, ako politika hospodárskej súťaže pozitívne vplýva na váš život

Toto video si môžete stiahnuť na webovej lokalite Európskej komisie s audiovizuálnym obsahom.
Prečítajte si podmienky ochrany autorských práv.

 

Toto video si môžete stiahnuť na webovej lokalite Európskej komisie s audiovizuálnym obsahom.
Prečítajte si podmienky ochrany autorských práv.

Akú úlohu zohrávate vy?

Verte či neverte, ste kľúčovými hráčmi, ktorí udržiavajú konkurenciu medzi podnikmi. Vaše rozhodnutia o tom, ktorý výrobok si kúpite kategoricky určujú smer, ktorým sa spoločnosti uberajú.

A tým, že si udržiavate prehľad a upozorňujete na spoločnosti, ktoré si podľa vás počínajú nepoctivo, sa môžete pričiniť o to, že podnikatelia budú naďalej prispievať k rozširovaniu výberu, poskytovať kvalitné výrobky, zavádzať inovácie a znižovať ceny.