Направо към основното съдържание
Competition Policy

Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?

Политиката на конкуренция се състои в прилагането на правила за гарантиране на справедлива конкуренция между предприятията. Така се насърчава предприемачеството, повишава се ефективността, създава се по-голям избор за потребителите и се спомага за понижаване на цените и повишаване на качеството.

Ниски цени за всички: Най-лесният начин за постигане на висок пазарен дял е предлагането на ниски цени. В условията на конкурентен пазар цените спадат. Това е добре за потребителите и същевременно по-големият брой хора, които могат да си позволят да купят даден продукт, насърчава предприятията да произвеждат и стимулира икономиката като цяло.

По-добро качество: Освен това конкуренцията насърчава предприятията да подобряват качеството на стоките и услугите, които предлагат, за да привлекат повече клиенти и да увеличат своя пазарен дял. Качество може да означава различни неща: по-трайни или по-добре функциониращи продукти, по-добро следпродажбено обслужване или техническа поддръжка, по-добро обслужване като цяло.

По-голям избор: В условията на конкурентен пазар предприятията ще се опитат да предложат различни продукти от останалите. Това води до по-голям избор и така потребителите могат да изберат продукта, който предлага най-добро съотношение цена – качество.

Иновации: За да предложат по-голям избор и за да произвеждат по-добри продукти, предприятията трябва да бъдат иновативни по отношение на своите идеи за продукти, техния дизайн, производствените техники, услугите и т.н.

По-конкурентни предприятия на световните пазари: Конкуренцията в рамките на пазара на ЕС засилва конкурентоспособността на европейските предприятия и извън Съюза и им позволява да устояват своите позиции срещу световните конкуренти.

Вижте как всичко това функционира на практика
 
Вижте как политиката на конкуренция може да се отрази положително върху вашия живот

 You can download this video from the European Commission audiovisual website.
See copyright conditions.

 

You can download this video from the European Commission audiovisual website.
See copyright conditions.

Каква е вашата роля във всичко това?

Вярвате или не, вие играете важна роля за поддържане на конкурентоспособността на предприятията. Вашият избор кой продукт да купите в крайна сметка определя насоката на развитие на предприятията. А като оставате информирани и съобщавате за предприятия, които според вас не спазват правилата на конкуренцията, можете да дадете своя принос за гарантиране на по-голям избор, по-добро качество, иновации и по-ниски цени.