Přejít na hlavní obsah
Competition Policy

Proč je politika hospodářské soutěže důležitá pro spotřebitele?

Politika hospodářské soutěže spočívá v uplatňování určitých pravidel, tak aby bylo zajištěno, že si na trhu podniky a společnosti konkurují spravedlivým způsobem. To podporuje podnikatelského ducha a efektivitu, spotřebitelé mají díky tomu větší výběr, zboží je levnější a kvalitnější.

Nízké ceny pro všechny: Velký podíl na trhu získá podnik nejsnáze tehdy, nabízí-li nižší cenu. V konkurenčním prostředí tedy existuje tlak na to, aby ceny klesaly. Prospěch z toho nemají pouze spotřebitelé: Pokud si totiž může více lidí dovolit kupovat určité výrobky, podporuje to výrobu daného podniku a přispívá to k růstu ekonomiky jako celku.

Vyšší kvalita: Konkurenční boj rovněž vede podniky k tomu, aby jejich výrobky a služby byly kvalitnější. Jedině tak mohou získat více zákazníků a zvýšit svůj podíl na trhu. Kvalita může znamenat různé věci: výrobky déle vydrží nebo lépe fungují, zákazníkům se poskytuje lepší poprodejní servis a technická podpora, se zákazníky se jedná úslužněji a vstřícněji.

Větší výběr: V konkurenčním prostředí je také pro podniky důležité, aby se snažily na trh přijít s výrobky, které se od výrobků konkurence odlišují. Tak vzniká na trhu v daných výrobcích větší výběr a spotřebitelé mohou zvolit takový, který jim vyhovuje poměrem mezi cenou a kvalitou.

Inovace: Chtějí-li podniky poskytovat větší výběr kvalitnějších výrobků, musejí přijít s něčím novým – novým typem výrobku, novým designem, metodami výroby, novými službami apod.

Větší konkurenceschopnost na celosvětových trzích: Konkurence uvnitř EU navíc pomáhá k tomu, aby evropské společnosti lépe obstály i v konkurenci mimo EU a aby si udržely postavení na celosvětových trzích.

 

Podívejte se na video o tom, jak to funguje v praxi
 
Podívejte se, jakým způsobem politika hospodářské soutěže pozitivně ovlivňuje váš život

 You can download this video from the European Commission audiovisual website.
See copyright conditions.

 

You can download this video from the European Commission audiovisual website.
See copyright conditions.

A jakou roli v tom hrajete vy?

Může se vám to zdát přehnané, ale klíčovou úlohu v tom, zda podniky v konkurenci obstojí, máte vy. Vy si vybíráte, který výrobek si koupíte, a právě vy tak určujete, jakou strategii má podnik zvolit do budoucna.

A pokud budete poučenými zákazníky a budete se bránit proti společnostem, které podle vašeho názoru nepostupují v konkurenčním boji spravedlivým způsobem, přispějete tak svým dílem k tomu, aby byly podniky i nadále nuceny nabízet široký výběr kvalitních a invenčních výrobků za nízké ceny.