Skip to main content
Law
Competition Policy

Regional Aid maps 2022-2027

State aid decision on the Regional aid maps 2022 - 2027

For each case, the State aid Register includes, where available, the authentic language and working language versions of the decision as well as a link to the Official Journal publication.

Austria | SA.64462 | SA.104081

Belgium | SA.101923 | SA.110069

Bulgaria | SA.64724 | SA.108623

Croatia SA.64581 | SA.106113

Cyprus | SA.100726

Czechia | SA.63452 | SA.104844

Denmark | SA.102201

Estonia | SA.100251

Finland | SA.102379

France | SA.100838 | SA.101498 | SA.109458

Germany | SA.64020 | SA.109329

Greece | SA.100372 | SA.103501 | SA.109322

Hungary | SA.63934 | SA.107119

Ireland | SA.101399

Italy | SA.100380 | SA.101134 | SA.107312 | SA.109349

Latvia | SA.100587 | SA.105992

Lithuania | SA.64485 | SA.106647

Luxembourg | SA.101785

Malta | SA.100839

The Netherlands | SA.100273 | SA.105305

Northern Ireland | SA.101066

Poland | SA.64284 | SA.105494

Portugal | SA.100752 | SA.106697 | SA.109212

Romania | SA.100199 | SA.105733

Slovakia | SA.64151 | SA.105438 | SA.109293

Slovenia | SA.100677 | SA.105436

Spain | SA.100859 | SA.106039 | SA.109336

Sweden | SA.100245 | SA.112034