Skip to main content
Competition Policy

Regional Aid maps 2022-2027

State aid decision on the Regional aid maps 2022 - 2027

For each case, the State aid Register includes, where available, the authentic language and working language versions of the decision as well as a link to the Official Journal publication.

Austria | SA.64462 | SA.104081

Belgium | SA.101923

Bulgaria | SA.64724

Croatia SA.64581

Cyprus | SA.100726

Czechia | SA.63452 | SA.104844

Denmark | SA.102201

Estonia | SA.100251

Finland | SA.102379

France | SA.100838 | SA.100838

Germany | SA.64020

Greece | SA.100372 | SA.103501

Hungary | SA.63934

Ireland | SA.101399

Italy | SA.100380 | SA.101134

Latvia | SA.100587 | SA.105992

Lithuania | SA.64485

Luxembourg | SA.101785

Malta | SA.100839

The Netherlands | SA.100273 | SA.105305

Northern Ireland | SA.101066

Poland | SA.64284 | SA.105494

Portugal | SA.100752

Romania | SA.100199 | SA.105733

Slovakia | SA.64151 | SA.105438

Slovenia | SA.100677 | SA.105436

Spain | SA.100859

Sweden | SA.100245