Skip to main content
Competition Policy

Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?

Konkurrenspolitiken handlar om att man har regler som ser till att branscher och företag konkurrerar med varandra på lika villkor. På så sätt främjar man företagande och effektivitet, ger konsumenterna ett större utbud och bidrar till lägre priser och bättre kvalitet.

Låga priser för alla: Det lättaste sättet att öka sin marknadsandel är att sänka priset. På en konkurrensutsatt marknad pressas priserna nedåt. Det är inte bara konsumenterna som gynnas av detta. När fler har råd att köpa produkter, uppmuntras företagen att producera mera och hela ekonomin stärks.

Bättre kvalitet: Konkurrensen sporrar dessutom företagen att höja kvaliteten på varor och tjänster för att locka fler kunder och öka sin marknadsandel. Kvalitet kan betyda olika saker: Produkterna håller längre eller fungerar bättre; Man erbjuder bättre garantiservice eller tekniskt stöd. Servicen blir kundvänligare och effektivare.

Större utbud:På en konkurrensutsatt marknad vill företagen att de egna produkterna skiljer sig från andras. Det gör att utbudet ökar och att du som konsument kan välja den produkt där pris och kvalitet stämmer.

Innovation: För att kunna öka utbudet och göra bättre produkter måste företagen förnya sig i fråga om produktkoncept, design, tillverkningsteknik, tjänster osv.

Ökad konkurrenskraft på världsmarknaden: Konkurrensen på den inre marknaden hjälper europeiska företag att bli starkare även utanför EU, så att de står sig väl i den globala konkurrensen.

Starta videoklippet för att se hur det fungerar i praktiken
 
Se här hur konkurrenspolitiken påverkar din vardag

 Du kan ladda ner videon från kommissionens webbplats för audiovisuella tjänster.
Läs mer om upphovsrättsskydd.

 

Du kan ladda ner videon från kommissionens webbplats för audiovisuella tjänster.
Läs mer om upphovsrättsskydd..

Och vilken roll spelar jag?

Du kanske inte alltid tänker på det, men du är en viktig aktör när det gäller att hålla företagen konkurrenskraftiga – när allt kommer omkring är det dina val som konsument som visar företagen vägen. Genom att hålla dig informerad – och genom att anmäla företag som du tycker verkar på ett sätt som skadar konkurrensen – kan du hjälpa företagen att fortsätta att öka sitt utbud, förbättra kvaliteten, bli mer innovativa och hålla priserna nere.