Skip to main content
Competition Policy

Hvad er konkurrencepolitik?

Konkurrence lægger et konstant pres på virksomhederne om at tilbyde det bedst mulige udvalg af varer til de lavest mulige priser. Gør de ikke det, kan forbrugerne købe varerne andre steder. På et frit marked bliver forretning et konkurrencepræget spil til gavn for forbrugerne.

Virksomhederne forsøger somme tider at begrænse konkurrencen. For at bevare velfungerende produktmarkeder må myndigheder som Kommissionen forebygge eller straffe konkurrencebegrænsende adfærd. Kommissionen fører tilsyn med:

  • aftaler mellem virksomheder, som begrænser konkurrencen – karteller eller andre urimelige ordninger, hvor virksomheder aftaler at undgå at konkurrere med hinanden og forsøger at indføre deres egne regler
  • misbrug af en dominerende stilling – hvor en større aktør forsøger at tvinge konkurrenter ud af markedet
  • fusioner – og andre formelle aftaler, som virksomheder bruger til at slå sig sammen med hinanden permanent eller midlertidigt – og som er lovlige, hvis de udvider markederne og er til fordel for forbrugerne
  • tiltag for at åbne markederne for konkurrence (liberalisering) – på områder som transport, energi, posttjenester og telekommunikation. Mange af disse sektorer blev tidligere kontrolleret af statslige monopoler. Det er derfor vigtigt at sørge for, at liberaliseringen gennemføres på en måde, der ikke giver de gamle monopoler en urimelig fordel.
  • økonomisk bistand (statsstøtte) til virksomheder fra EU-landene – som er tilladt, hvis den ikke fordrejer en fair og effektiv konkurrence mellem virksomheder i EU-landene eller skader økonomien
  • samarbejde med konkurrencemyndighederne i de forskellige EU-lande (som også er ansvarlige for at håndhæve EU's konkurrencelovgivning) – for at sikre, at EU's konkurrenceregler anvendes på samme måde i hele EU