Przejdź do treści głównej
Competition Policy

Dlaczego polityka konkurencji jest ważna dla konsumentów?

Polityka konkurencji polega na stosowaniu reguł zapewniających uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami. Dzięki temu wzrasta wydajność firm i rozwija się przedsiębiorczość, konsumenci mają większy wybór, jakość towarów i usług rośnie, a ich ceny spadają.

Niskie ceny dla wszystkich: Najprostszym sposobem na uzyskanie wysokiego udziału w rynku jest oferowanie lepszych cen. Na rynkach konkurencyjnych ceny są utrzymywane na niskim poziomie. Jest to korzystne nie tylko dla konsumentów - gdy więcej osób stać na dane produkty, przedsiębiorstwa mają motywację do produkcji, a gospodarka się rozwija.

Wyższa jakość: Konkurencja zachęca również przedsiębiorstwa do podwyższania jakości sprzedawanych produktów i usług, aby przyciągnąć więcej klientów i zwiększyć swój udział w rynku. Jakość może oznaczać różne rzeczy: trwalsze lub lepiej działające produkty; lepsze wsparcie posprzedażne i techniczne; bardziej przyjazną i lepszą obsługę.

Większy wybór: Na rynku konkurencyjnym przedsiębiorstwa starają się, aby ich produkty różniły się od pozostałych. Skutkiem jest większy wybór, dzięki czemu konsumenci mogą wybierać produkty, które ich zdaniem przedstawiają odpowiedni stosunek ceny do jakości.

Innowacje: Aby móc oferować taki wybór i wytwarzać lepsze produkty, przedsiębiorstwa muszą być innowacyjne w swoich pomysłach, projektach, technologiach produkcji, usługach itp.

Lepsi konkurenci na rynkach światowych: Dzięki konkurencji w UE europejskie przedsiębiorstwa są silniejsze również poza UE i mogą stawić czoła światowej konkurencji.

Obejrzyj nagranie wideo, a dowiesz się, jak wygląda to w praktyce
 
Co zawdzięczamy polityce konkurencji?

 Film można pobrać ze strony internetowej Komisji Europejskiej z materiałami audiowizualnymi.
Zob. prawa autorskie.

 

Film można pobrać ze strony internetowej Komisji Europejskiej z materiałami audiowizualnymi.
Zob. prawa autorskie.

A jaką rolę Ty odgrywasz?

Możesz wierzyć lub nie, ale odgrywasz niezwykle ważną rolę w utrzymywaniu konkurencji między przedsiębiorstwami. To Twój wybór produktu, jaki kupujesz, ostatecznie nadaje kierunek działaniom przedsiębiorstw.

Szukając informacji, a także zgłaszając przedsiębiorstwa, które Twoim zdaniem nie funkcjonują w uczciwy i konkurencyjny sposób, możesz przyczynić się do tego, aby przedsiębiorstwa w dalszym ciągu zapewniały większy wybór, wyższą jakość, innowacje i niższe ceny.