Skip to main content
Competition Policy

Kilpailupolitiikan tavoitteet

Kilpailupolitiikan tavoitteena on varmistaa, että yritysten keskinäinen kilpailu on tasapuolista. Kilpailupolitiikka edistää yrittäjyyttä ja tehokkuutta, ja sen ansiosta kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa, hinnat ovat edullisempia ja laatu parempaa.

Edullisemmat hinnat: Yksinkertaisin tapa suuren markkinaosuuden saamiseen on kilpailijoita edullisempi hinnoittelu. Kilpailulle avoimilla markkinoilla hinnat alenevat. Hintojen aleneminen hyödyttää sekä kuluttajia että liike-elämää. Kun ihmisillä on varaa ostaa tuotteita, yritykset lisäävät tuotantoaan. Tämä puolestaan piristää talouselämää.

Parempi laatu: Kilpailu myös kannustaa yrityksiä parantamaan myymiensä tuotteiden ja palveluiden laatua, koska siten ne voivat houkutella lisää asiakkaita ja laajentaa markkinaosuuttaan. Laadulla voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita: tuotteita, jotka kestävät pitempään tai toimivat paremmin; parempaa myynninjälkeistä tai teknistä tukea; ystävällisempää ja parempaa palvelua.

Enemmän valinnanvaraa: Kilpailulle avoimilla markkinoilla yritykset pyrkivät tekemään tuotteistaan erilaisia kuin muilla. Tästä syystä valikoima kasvaa, ja kuluttajat voivat valita tuotteen, joka on hinnaltaan ja laadultaan heille sopivin.

Innovointi: Yritysten on oltava innovatiivisia esimerkiksi tuoteideoissaan, suunnittelussaan, tuotantomenetelmissään ja palveluissaan, jotta ne voisivat valmistaa parempia tuotteita ja jotta kuluttajilla olisi valinnanvaraa.

Parempi kilpailukyky maailmanlaajuisilla markkinoilla: Kilpailu EU:n alueella tekee yrityksistä vahvempia myös EU:n ulkopuolella, joten ne pystyvät pitämään pintansa kansainvälisiä kilpailijoita vastaan.

Katso video kuluttajapolitiikan toiminnasta
 
Video kilpailupolitiikan hyödyistä kuluttajalle

Videon voi ladata Euroopan komission audiovisuaalipalvelun sivustolta.
Tekijänoikeudet

 

Videon voi ladata Euroopan komission audiovisuaalipalvelun sivustolta.
Tekijänoikeudet

Kuluttajan rooli

Kuluttajat vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn, sillä kuluttajan lopullinen tuotevalinta ohjaa yritysten toimintaa.

Kuluttaja voi omalta osaltaan edistää sitä, että yritykset edelleenkin tarjoavat valinnanvaraa, laatua, innovaatioita ja alhaisempia hintoja. Kuluttajan on tärkeää pysytellä ajan tasalla ja ilmoittaa toiminnasta, jonka ei usko olevan reilua ja vapaata kilpailua tukevaa.