Přejít na hlavní obsah
Competition Policy

Veřejná podpora v době pandemie

Příběhy Evropanů, které jejich stát podpořil v době pandemie COVID-19

Úvod

Evropská komise dohlíží na dodržování pravidel veřejné podpory, aby pomoc, kterou jednotlivé státy Unie poskytují velkým i malým podnikům, nepředstavovala nespravedlivou výhodu vůči ostatním nebo nenarušovala rovné podmínky na vnitřním trhu. Dne 19. března 2020 – tedy ani ne týden poté, kdy Světová zdravotnická organizace vyhlásila Evropu za ohnisko pandemie COVID-19 – Komise schválila dočasný rámec veřejné podpory, díky němuž byla zavedena flexibilnější pravidla na podporu podniků, které se kvůli koronavirové pandemii ocitly v potížích. Vzhledem k tomu, že ještě v polovině března 2020 nebylo vůbec jasné, jak se bude situace dále vyvíjet, byl dočasný rámec navržen tak, aby byl dostatečně flexibilní a mohl se vývoji situace přizpůsobovat. Klikněte zde, pokud Vás zajímají další informace o dočasném rámci a jeho novelách.

Isa

Isabel La Guardia a Raul Ibañez provozují od roku 2016 potápěčské centrum Divers Cabo de Palos nedaleko španělského města Murcia. Právě se připravovali na zahájení další sezóny, která měla začít během Velikonoc, když byla dne 4. března 2020 ve Španělsku vyhlášena celostátní karanténa. Byli tak nuceni veškeré přípravy zastavit a centrum zavřít.

Společnost Divers Cabo de Palos přitom do té doby prosperovala. K tomu, aby ji po dobu, kdy museli mít zavřeno, udrželi nad vodou, potřebovali pouze finanční podporu. Tu získali ve formě půjčky za velmi výhodných podmínek, která byla součástí prvního španělského zastřešujícího režimu podpory, který Evropská komise schválila dne 2. dubna 2020. Zeptali jsme se Isabel, co bylo dál.

divers.jpg
Isabel La Guardia and Raul Ibañez

Isabel La Guardia a Raul Ibañez se potápějí u Cabo de Palos (Španělsko) 

Jak Vám tato podpora pomohla v době krize?

Od poloviny března jsme najednou neměli žádný příjem. Ani jsme netušili, kdy budeme moci znovu otevřít. Vzali jsme si proto půjčku, která nám pomohla udržet potápěčské centrum v provozu. Půjčka sice nestačila na veškeré náklady, které jsme museli platit, i když jsme neměli žádné zákazníky, ale pomohla nám přežít do 13. června, kdy jsme mohli znovu začít nabízet potápěčské výlety.

Jak jste se přizpůsobovali nové situaci poté, kdy se začala v Murcijském regionu postupně uvolňovat protiepidemická opatření?

Mohli jsme otevřít, ale za určitých podmínek. V potápěčském centru jsme umístili značky, aby zaměstnanci i zákazníci dodržovali předepsané rozestupy. Na člunech jsme místo roušek používali potápěčské masky. Všechny operace, které běžně po potápění provádíme na pevnině, nyní trvají mnohem déle. Naše podnikání za nových podmínek funguje asi ze dvou třetin. Není to lehké, ale nevzdáme to. Podle našeho názoru není teď vlastně nic bezpečnějšího než potápění. Na pevnině se sice obejmout nemůžeme, ale můžeme – a taky to děláme – se obejmout ve vodě během potápění, protože je to bezpečné.

 

Jan

Evropská komise schválila dne 3. dubna 2020 nizozemský režim podpory ve výši 23 milionů eur na základě dočasného rámce. Bylo to první rozhodnutí o veřejné podpoře, které se týkalo Nizozemska. Jelikož z důvodu pandemie musela řada starších lidí a lidí vyžadujících zdravotní péči zůstat doma, rozhodla se nizozemská vláda, že nabídne poskytovatelům zdravotní péče granty na péči o pacienty doma i na dálku, zejména prostřednictvím aplikací elektronického zdravotnictví. Požádali jsme Jana Leunis de Beij, ředitele společnosti Omring, zda by se s námi nepodělil o svůj názor na praktický dopad kontroly veřejné podpory ze strany Komise a užitečnost dotací poskytnutých nizozemskou vládou. Společnost Omring poskytuje obecnou zdravotní péči, podporu a specializovanou péči pacientům doma i v rezidenčních domech v západním Frísku, v Severním Holandsku a na ostrově Texel..

jan_leunis_de_beij.jpg
Jan Leunis de Beij

Jan Leunis de Beij ve své kanceláři v nizozemském městě Hoorn

Jak Vám vládní dotace pomohla?

Na krizi jsme museli zareagovat rychle, a proto pro nás bylo velmi důležité získat ve velmi krátkém časovém úseku dostatek finančních prostředků. Díky dotaci jsme byli schopni okamžitě poskytnout našim pacientům v domácí péči 80 až 100 tabletů, takže jsme mohli vybudovat systém videopéče a digitální podpory. Díky tomuto vybavení jsme dokonce mohli provádět na dálku různá měření. Rovněž jsme si všimli, že mnoho pacientů po vyléčení z onemocnění COVID-19 trpělo velkou únavou, a to i dlouho po opuštění nemocnice. Proto jsme část finančních prostředků použili na jejich postkoronavirovou rehabilitaci. Dotace nám v neposlední řadě umožnila najmout dodatečný zdravotnický personál a personál zajišťující chod celého projektu.

Jak koronavirus změnil způsob poskytování domácí péče? Jak si myslíte, že bude vypadat domácí péče, až pandemie skončí?

Omezili jsme kontakt s našimi pacienty o 20 %. Zároveň se jim však snažíme zajistit péči, kterou potřebují. Vytvořili jsme dvě trasy pro týmy domácí péče, abychom oddělili ty, kteří se starají o pacienty s koronavirem, od ostatních. Pokud jde o budoucnost – a to bez ohledu na pandemii COVID-19 – jsme přesvědčeni, že zdravotní péče bude stále více podporována informačními a komunikačními technologiemi. Díky nim budeme moci propustit více pacientů z nemocnic do domácí péče a sledovat jejich zdravotní stav na dálku. Domácí péče bude stále více doplňovat péči v první linii poskytovanou praktickými lékaři. Tento vývoj zajistí rychlejší a kvalitnější zdravotní péči a pomůže nám uspokojit potřeby stárnoucího evropského obyvatelstva.